Europese Hof doet 29 april uitspraak in cruciale woekerpoliszaak

Arrest raakt alle verzekeraars

27 MAART 2015, AMSTERDAM
Samenvatting
Op 29 april 2015 doet het Europese Hof als hoogste rechter uitspraak in de woekerpoliszaak tegen Nationale Nederlanden. De Advocaat-generaal van het Europese Hof, mevrouw Eleanor Sharpston, was juni vorig jaar onverbiddelijk in haar advies. Volgens de Advocaat-generaal handelden verzekeraars onrechtmatig op grond van de Europese regelgeving en hadden zij potentiële klanten van beleggingsverzekeringen precies moeten vertellen welke kosten zouden worden ingehouden.

Op 29 april 2015 doet het Europese Hof als hoogste rechter uitspraak in de woekerpoliszaak tegen Nationale Nederlanden. De Advocaat-generaal van het Europese Hof, mevrouw Eleanor Sharpston, was juni vorig jaar onverbiddelijk in haar advies. Volgens de Advocaat-generaal handelden verzekeraars onrechtmatig op grond van de Europese regelgeving en hadden zij potentiële klanten van beleggingsverzekeringen precies moeten vertellen welke kosten zouden worden ingehouden.

In afwachting van deze uitspraak zijn alle lopende procedures bij rechtbanken en klachteninstituut Kifid aangehouden. Indien op 29 april dit zwaarwegende advies wordt opgevolgd, dan heeft dat enorme consequenties voor Nationale Nederlanden en andere verzekeraars die woekerpolissen verkochten.

Dries Beljon, advocaat van de gedupeerde polishouder: “Als deze redenering standhoudt, betekent dat een totale ommekeer in de woekerpolisaffaire”. Het Europese Hof geeft namelijk antwoord op de vraag of de consument voldoende ingelicht is over het gebruik van premie voor andere doeleinden dan beleggen. Indien Nationale Nederlanden de zaak verliest kan geen enkele verzekeraar zich nog beroepen op een heel strikte interpretatie van de toenmalige wetgeving.

Dit leidt er toe dat het zomaar inhouden van kosten onrechtmatig is. De hoogte van de ingehouden kosten zijn dan van ondergeschikt belang. “Daarmee is de hele WABEKE-regeling direct geheel achterhaald en zullen rechters niet anders kunnen dan vanaf nu substantieel hogere schadevergoedingen te gaan toekennen”, stelt Beljon.

Nationale Nederlanden

Nationale Nederlanden heeft naar eigen zeggen 595.000 polissen verkocht waar de uitspraak voor van toepassing is. Eerdere berichten in de media gaan er van uit dat Nationale Nederlanden hierdoor een claim van tenminste 3 miljard euro boven het hoofd hangt.

Stichting Woekerpolisproces

Claimstichtingen staan dan ook klaar om na de uitspraak van het Europese Hof verdere actie te ondernemen. Dries Beljon en zijn kantoorgenoot Peter Boeken werken samen met Stichting Woekerpolisproces aan de woekerpoliszaak tegen Nationale Nederlanden en hebben de collectieve dagvaarding tegen Nationale Nederlanden in voorbereiding. “Wij staan klaar om door te pakken”, aldus Beljon. De stichting dagvaardde vorig jaar ASR voor al haar deelnemers.

Extra toelichting over de uitspraak van het Europees Hof is te vinden op www.woekerpolisproces.nl

---------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie - voor meer informatie of vragen:

Mr Pieter Lijesen - Stichting Woekerpolisproces 06-4825 8888

Mr. Dries Beljon - Tonino & Partners 06-2856 6573 

Contactpersonen
Download PDF
Download PDF
Over Woekerpolisproces

Stichting Woekerpolisproces zet zich in voor gedupeerden die als gevolg van hoge en verborgen kosten van een woekerpolis een te laag pensioen hebben of niet in staat zijn hun hypotheek af te lossen. De stichting heeft recent Aegon gesommeerd om alle gedupeerden inzake Aegon Koersplan te compenseren gelijk het arrest van de Hoge Raad van 14 juni 2013.

berichten