Woekerpoliscommissie Dijsselbloem wil affaire laten doorlopen tot 2025

05 MAART 2015, AMSTERDAM
Samenvatting
Vandaag heeft de Commissie verzekeraars haar onderzoeksresultaten aangeboden aan Minister Dijsselbloem. Hoofdconclusie van de commissie is dat de stand van zaken van levenssector zorgelijk is. Maar de oplossing die de door Minister Dijsselbloem in het leven geroepen commissie vandaag presenteert is nog veel zorgelijker, stelt Stichting Woekerpolisproces.

Woekerpoliscommissie Dijsselbloem wil affaire laten doorlopen tot 2025

Vandaag heeft de Commissie verzekeraars haar onderzoeksresultaten aangeboden aan Minister Dijsselbloem. Hoofdconclusie van de commissie is dat de stand van zaken van levenssector zorgelijk is. Maar de oplossing die de door Minister Dijsselbloem in het leven geroepen commissie vandaag presenteert is nog veel zorgelijker.

Om zelf niet verder in de problemen te komen zouden de Nederlandse verzekeraars het claimrisico voortvloeiende uit de woekerpolisverkoop moeten herverzekeren bij internationale verzekeraars. Dit leidt er toe dat er nog zeker tien jaar lang luidruchtig geprocedeerd gaat worden over woekerpolissen.

Pieter Lijesen van Stichting Woekerpolisproces: "Want een internationale verzekeraar die het claimrisico op zich neemt, wil er alles aan doen om niet te hoeven uitbetalen. Het gevolg van verzekeren van claimrisico is dat er nog vele jaren doorgeprocedeerd moet worden tot aan de Hoge Raad en terug. Dit betekent dat iedere vroegtijdige oplossing of schikking voor het woekerpolisdossier van de baan is. Met alle naamschade en dalende verkoopcijfers voor verzekeraars als gevolg."

Verder valt het de stichting op dat de commissie geen enkel oog heeft voor de consument: de wérkelijke gedupeerde van de woekerpolis. De commissie was door Minister Dijsselbloem aangesteld om te zoeken naar een uitweg uit de woekerpolisaffaire. De commissie is echter uitsluitend te rade gegaan bij verzekeraars en heeft geen enkele claimstichting gehoord en in haar oordeel betrokken.

Stichting Woekerpolisproces is van mening dat uitvoering van de conclusie van de commissie uitsluitend leidt tot een voor alle partijen onwenselijke verlenging van de woekerpolisaffaire en stelt zich op het standpunt dat het eenzijdig horen van betrokkenen zeer laakbaar is.

Contactpersonen
Download PDF
Download PDF
Over Woekerpolisproces

Stichting Woekerpolisproces zet zich in voor gedupeerden die als gevolg van hoge en verborgen kosten van een woekerpolis een te laag pensioen hebben of niet in staat zijn hun hypotheek af te lossen. De stichting heeft recent Aegon gesommeerd om alle gedupeerden inzake Aegon Koersplan te compenseren gelijk het arrest van de Hoge Raad van 14 juni 2013.

berichten