Burgerinitiatief Woekerpolissen van start - vanavond in Radar

Simpele aanpassing tarief uit 1987 leidt tot veel hoger eindkapitaal

24 NOVEMBER 2014, AMSTERDAM/HILVERSUM
Samenvatting
Vandaag start stichting Woekerpolisproces het burgerinitiatief woekerpolissen. Het burgerinitiatief, waarvoor 40.000 handtekeningen nodig zijn, eist aanpassing van het in de woekerpolis besloten tarief van de premie overlijdensrisico naar de prijzen van vandaag. Verzekeraars brengen namelijk in de woekerpolis nog steeds het tarief uit 1987 in rekening, terwijl de huidige tarieven tot 80% lager liggen. Door aanpassing worden de kosten lager en wordt het hefboom- en inteereffect grotendeels opgeheven. Hierdoor kan meer premie worden belegd. Met als gevolg dat een groter deel van de hypotheek kan worden afgelost of dat pensioenen hoger uitvallen.

Burgerinitiatief Woekerpolissen van start

Simpele aanpassing van tarief uit 1987 leidt tot veel hoger eindkapitaal

Vandaag start stichting Woekerpolisproces het burgerinitiatief woekerpolissen. Het burgerinitiatief, waarvoor 40.000 handtekeningen nodig zijn, eist aanpassing van het in de woekerpolis besloten tarief van de premie overlijdensrisico naar de prijzen van vandaag. Verzekeraars brengen namelijk in de woekerpolis nog steeds het tarief uit 1987 in rekening, terwijl de huidige tarieven tot 80% lager liggen. Door aanpassing worden de kosten lager en wordt het hefboom- en inteereffect grotendeels opgeheven. Hierdoor kan meer premie worden belegd. Met als gevolg dat een groter deel van de hypotheek kan worden afgelost of dat pensioenen hoger uitvallen. In de aanbeveling van de toenmalige ombudsman Jan Wolter Wabeke werd al aangedrongen op aanpassing van de tarieven naar de huidige sterftecijfers. Echter verzekeraars weigerden dit over te nemen. Bij 40.000 handtekeningen komt het voorstel op de agenda van de tweede kamer en kunnen verzekeraars wettelijk worden gedongen tot aanpassing van de tariefstelling. Ondertekenen kan via: www.woekerpolisproces.nl

In Radar wordt vanavond uitgebreid aandacht besteed aan het burgerinitiatief woekerpolissen.

Mr Pieter Lijesen, voorzitter van de Stichting Woekerpolisproces: ”Het aanpassen van de tarieven van de premie overlijdensrisico die in de woekerpolis besloten ligt, is voor verzekeraars een hele simpele handeling. Uit berekeningen blijkt dat het automatisch leidt tot 10.000-den euro’s hoger eindkapitaal. Voor verzekeraars brengt het geen extra kosten met zich mee, want zij kopen zelf wel de risico’s in tegen de vandaag geldende prijzen. Maar voor de houder van een woekerpolis is het een enorme verbetering. En bijkomend voordeel is dat in nagenoeg alle gevallen het door de AFM voorgestane hersteladvies ook direct is gerealiseerd. Bij 40.000 handtekeningen is het aan de individuele politieke partijen of zij bereid de woekerpolisaffaire op te lossen.”

Over Stichting Woekerpolisproces 

Stichting Woekerpolisproces zet zich in voor gedupeerden die als gevolg van de hoge en verborgen kosten van een woekerpolis een te laag pensioen hebben of niet in staat zijn hun hypotheek af te lossen. De stichting voert diverse procedures bij het Kifid en heeft op 1 september 2014 ASR collectief gedagvaard en richt haar pijlen ook op de andere grote verzekeraars waaronder Nationale Nederlanden, AEGON, Reaal en Alliance.

Contactpersonen
Download PDF
Download PDF
Over Woekerpolisproces

Stichting Woekerpolisproces zet zich in voor gedupeerden die als gevolg van hoge en verborgen kosten van een woekerpolis een te laag pensioen hebben of niet in staat zijn hun hypotheek af te lossen. De stichting heeft recent Aegon gesommeerd om alle gedupeerden inzake Aegon Koersplan te compenseren gelijk het arrest van de Hoge Raad van 14 juni 2013.

berichten