Advocaten Nationale Nederlanden-zaak en Woekerpolisproces samen verder

Uitspraak Europees Hof moet gelden voor iedereen

08 NOVEMBER 2014, AMSTERDAM

Advocaten Nationale Nederlanden-zaak en Woekerpolisproces samen verder

Uitspraak Europees Hof moet gelden voor iedereen

Stichting Woekerpolisproces en de advocaten die de rechtszaak tegen Nationale Nederlanden voeren voor het Europees Hof gaan samen verder. In juni van dit jaar gaf de Advocaat Generaal van het Europees Hof een advies waarin in klip en klaar werd aangeven dat Nationale Nederlanden onvoldoende transparant is geweest. Indien de Advocaat Generaal wordt gevolgd heeft dat grote consequenties voor alle verzekeraars en Nationale Nederlanden in het bijzonder. In het advies werd gesteld dat Nationale Nederlanden alle niet genoemde kosten onrechtmatig heeft ingehouden. De gemiddelde schadevergoeding per polis komt daarmee ruim boven de 10.000 euro.

Nationale Nederlanden verkocht naar eigen zeggen 600.000 polissen waarop de uitspraak van toepassing is. In 80% van de gevallen neemt het Europees Hof het advies van de Advocaat Generaal over. De uitspraak wordt verwacht in december en is gelet op de inhoud toepasbaar op alle deelnemers van de stichting Woekerpolisproces.

Als advocaten van de stichting treden op Mr. Dries Beljon en Mr. Peter Boeken van Tonino & Partners. Zij voeren de zaak bij het Europees Hof tegen Nationale Nederlanden.

Over Stichting Woekerpolisproces

Stichting Woekerpolisproces zet zich in voor gedupeerden die als gevolg van de hoge en verborgen kosten van een woekerpolis een te laag pensioen hebben of niet in staat zijn hun hypotheek af te lossen. De stichting voert diverse Kifid-procedures en dagvaardde op 1 september 2014 ASR voor al haar deelnemers. De stichting richt haar pijlen naast ASR en Nationale Nederlanden op andere grote verzekeraars waaronder AEGON, Reaal en Alliance.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie of vragen:
voorzitter, Mr. Pieter Lijesen
Pieter@pieterlijesen.com, Tel: 06 48258888

Of

Mr. Dries Beljon, advocaat van de Stichting,
Beljon@toninopartners.nl, Tel: 06 28566573

Contactpersonen
Download PDF
Download PDF
Over Woekerpolisproces

Stichting Woekerpolisproces zet zich in voor gedupeerden die als gevolg van hoge en verborgen kosten van een woekerpolis een te laag pensioen hebben of niet in staat zijn hun hypotheek af te lossen. De stichting heeft recent Aegon gesommeerd om alle gedupeerden inzake Aegon Koersplan te compenseren gelijk het arrest van de Hoge Raad van 14 juni 2013.

berichten