ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING DSB-REGELING

04 NOVEMBER 2014, AMSTERDAM
Samenvatting
Vandaag is de door het Gerechtshof Amsterdam de compensatieregeling voor DSB gedupeerden algemeen verbindend verklaard. De stichting Woekerpolisproces komt op voor de belangen van DSB-gedupeerden. De Stichting heeft steeds aangegeven dat de compensatieregeling geen recht doet aan de schade. Maar vooral dat de compensatieregeling niet zorgt voor oplossing van de problemen van gedupeerden.

ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING DSB-REGELING

Vandaag is de door het Gerechtshof Amsterdam de compensatieregeling voor DSB gedupeerden algemeen verbindend verklaard. De stichting Woekerpolisproces komt op voor de belangen van DSB gedupeerden. De Stichting heeft steeds aangegeven dat de compensatieregeling geen recht doet aan de schade. Maar vooral dat de compensatieregeling niet zorgt voor oplossing van de problemen van gedupeerden.

Bij de compensatieregeling spelen de volgende zaken:

1) Overcreditering blijft in stand

2) Banken en overheid krijgen wel geld terug

3) Opt-out een optie?

Overcreditering

Door de DSB Bank zijn leningen en hypotheken verkocht die ver boven de verstrekking norm lagen. Hypotheken van 200% van de (executie)waarde en die 10 keer het inkomen bedroegen zijn geen uitzondering. Met het geld dat beschikbaar kwam door de overcreditering heeft DSB gedupeerden verplicht koopsommen af te sluiten.

Door deze onrechtmatige overcreditering zijn gedupeerden op de lange duur niet in staat de aan de maandlasten te voldoen. De Compensatieregeling biedt hiervoor geen oplossing. Wel biedt de compensatieregeling gedupeerden enige lucht. Hierdoor zijn gedupeerden voor een beperkte periode wel geholpen. De verwachting is dat gedupeerden daarna alsnog met enige vertraging in de problemen of schuldsanering terechtkomen.

Banken en overheid krijgen wel geld terug

Voor afwikkeling van de boedel was een bedrag van 6 miljard benodigd. In de failliete boedel was slechts een bedrag beschikbaar van 2 miljard. Door de grootbanken (m.n. Rabobank) en overheid is beide 2 miljard in de boedel gestort. De verwachting is dat met de Algemeen Verbindend Verklaring zowel de overheid als de grootbanken als de overheid hun geld terugkrijgen.

Het verkrijgen van de AVV is hiervoor noodzaak geweest. Immers een koper van de boedel heeft nu geen last meer van claims op de portefeuille. Hierdoor is de Portefeuille courant geworden. Bij een opbrengst van 4 miljard hebben zowel overheid als grootbanken het geld terug.

De opdracht van een curator is dat deze de belangen van alle schuldeisers van een boedel moet dienen. De stichting is van mening dat curatoren het belang van de grootbanken en overheid onevenredig zwaar hebben laten wegen.

Opt-out een optie

Tot 6 maanden na de AVV is het voor gedupeerden mogelijk om aan te geven niet akkoord te gaan met de regeling. Gedupeerden moeten hiervoor actief aangeven dat zij niet akkoord gaan.

Via de rechter kan dan een betere compensatieregeling worden afgedwongen. Onrechtmatige overcreditering kan hiervoor een grond zijn.

De stichting Woekerpolis roept alle gedupeerden op zich bij de stichting te melden. Aanmelden is gratis. Gedupeerden ontvangen vervolgens een gratis schaderapport een overzicht van de juridische mogelijkheden. Zo kunnen gedupeerden bepalen of opt-out een optie is.

Voor meer informatie:

Stichting Woekerpolisproces

Mr Pieter Lijesen

pieter@pieterlijesen.com

06-48258888 

Download PDF
Download PDF
Over Woekerpolisproces

Stichting Woekerpolisproces zet zich in voor gedupeerden die als gevolg van hoge en verborgen kosten van een woekerpolis een te laag pensioen hebben of niet in staat zijn hun hypotheek af te lossen. De stichting heeft recent Aegon gesommeerd om alle gedupeerden inzake Aegon Koersplan te compenseren gelijk het arrest van de Hoge Raad van 14 juni 2013.

berichten