Compensatieregeling woekerpolis oncontroleerbaar

Poliswaarde gebaseerd op aannames - Rechtszaak tegen ASR

02 JUNI 2014, HEERENVEEN/AMSTERDAM
Samenvatting
De compensatieregeling voor de woekerpolis van ASR is oncontroleerbaar en de door ASR geboden compensatie is in veel gevallen onjuist. De reden is dat bij ASR polis- en fondsgegevens uit het verleden niet meer beschikbaar zijn. Hierdoor is het onmogelijk om de exacte waarde en het verloop van de beleggingsverzekering te bepalen. Door ASR wordt daarom gewerkt met aannames en gemiddelden. Woekerpolis-gedupeerden ontvangen van ASR daardoor compensatievoorstellen die geen recht doen aan de situatie, onjuist en oncontroleerbaar zijn. In de door ASR gepubliceerde compensatieovereenkomst van 16 december 2008 wordt verwezen naar bij de overeenkomst behorende bijlagen die aangeven hoe ASR de compensatie berekent. ASR weigert deze bijlagen vrij te geven. Stichting Woekerpolisproces stapt naar de rechter voor vrijgave van de stukken.

Compensatieregeling woekerpolis oncontroleerbaar

Poliswaarde gebaseerd op aannames - Rechtszaak tegen ASR

De compensatieregeling voor de woekerpolis van ASR is oncontroleerbaar en de door ASR geboden compensatie is in veel gevallen onjuist. De reden is dat bij ASR polis- en fondsgegevens uit het verleden niet meer beschikbaar zijn. Hierdoor is het onmogelijk om de exacte waarde en het verloop van de beleggingsverzekering te bepalen. Door ASR wordt daarom gewerkt met aannames en gemiddelden. Woekerpolis-gedupeerden ontvangen van ASR daardoor compensatievoorstellen die geen recht doen aan de situatie, onjuist en oncontroleerbaar zijn. In de door ASR gepubliceerde compensatieovereenkomst van 16 december 2008 wordt verwezen naar bij de overeenkomst behorende bijlagen die aangeven hoe ASR de compensatie berekent. ASR weigert deze bijlagen vrij te geven. Stichting Woekerpolisproces stapt naar de rechter voor vrijgave van de stukken.

Mr Pieter Lijesen, voorzitter van Stichting Woekerpolisproces: ”Verzekeraars zijn in de loop van de jaren, bij fusies en overnames, veel data kwijtgeraakt. Dit geldt bij ASR met name voor de labels Falcon, Waerdye en Amev. Het verloop van de beleggingspolis en compensatie kan hierdoor niet juist worden berekend. Toen ASR met een compensatieregeling kwam, beloofden ze openheid en daarom publiceerden ze de tekst van de regeling op de eigen website. Wie echter goed leest komt tot de conclusie dat er essentiële zaken worden achtergehouden. Hoewel transparantie het woord is dat verzekeraars het meest in de mond nemen, geven ze als het werkelijk op transparantie aankomt niet thuis. En daarom gaat de Stichting Woekerpolisproces naar de rechter".

Afbeeldingen
Contactpersonen
Download PDF
Download PDF
Over Woekerpolisproces

Stichting Woekerpolisproces zet zich in voor gedupeerden die als gevolg van hoge en verborgen kosten van een woekerpolis een te laag pensioen hebben of niet in staat zijn hun hypotheek af te lossen. De stichting heeft recent Aegon gesommeerd om alle gedupeerden inzake Aegon Koersplan te compenseren gelijk het arrest van de Hoge Raad van 14 juni 2013.

berichten