Verzekeraars schenden provisieverbod

Stichting Woekerpolisproces vanavond in Radar

31 MAART 2014, HILVERSUM/HEERENVEEN
Samenvatting
De Stichting Woekerpolisproces heeft documenten in handen gekregen waaruit blijkt dat verschillende verzekeraars, waaronder Aegon, Delta Lloyd en Zwitser Leven (SNS Reaal) tegen de regels in nog gewoon provisie betalen. In samenwerking met Tros Radar en Follow the Money (FTM) is vervolgens een onderzoek gestart naar hoe het provisieverbod in de praktijk wordt omzeild. In de uitzending van Tros Radar van vanavond 31 maart wordt dit onderwerp uitgebreid belicht.

Bewijsdocument: Verzekeraars schenden provisieverbod

De Stichting Woekerpolisproces heeft documenten in handen gekregen waaruit blijkt dat verschillende verzekeraars, waaronder Aegon, Delta Lloyd en Zwitser Leven (SNS Reaal) tegen de regels in nog gewoon provisie betalen.

In samenwerking met Tros Radar en Follow the Money (FTM) is vervolgens een onderzoek gestart naar hoe het provisieverbod in de praktijk wordt omzeild. In de uitzending van Tros Radar van vanavond 31 maart wordt dit onderwerp uitgebreid belicht.

Sinds 1 januari 2013 is het voor verzekeraars (ingevolge artikel 86c BGfo) verboden om provisie te betalen. Volgens de wetgever is bij provisie sprake van een perverse prikkel omdat de hoogte van de beloning afhankelijk is van de door de adviseur verkochte premie. Hierdoor staat niet de klant centraal, maar de portemonnee van de adviseur.

Ook is het verboden relatiegeschenken uit te delen, voor zover de gezamenlijke waarde daarvan op jaarbasis niet meer bedraagt dan € 100

Verzekeraars blijken in praktijk beide verboden aan hun laars te lappen.

De sanctie op het overtreden van het provisieverbod is zeer fors. De AFM kan een bestuurlijk boete opleggen van de hoogste categorie(3). De boete ligt dan tussen de 2 en 4 miljoen euro. Ook is de AFM gemachtigd tot intrekking van de vergunning.

BEWIJSDOCUMENT: Op de website van Stichting Woekerpolisproces kunt u een passage inzien uit een offerte van Delta Lloyd. Hierin wordt gesproken over “eerste jaarsbudget”. Andere verzekeraars spreken over “communicatie budget” of “welkomstbonus”.

Hoe verzekeraars het ook noemen, er is sprake van provisie: een beloning die afhankelijk van de hoogte van de premie(omzet). In dit geval 3% van de eerste jaarspremie.

Zie: www.woekerpolisproces.nl/nieuws-media/nieuws/schending-provisieverbod

Voor vragen kunt u contact opnemen met Pieter Lijesen via 06-48258888

Citaten
"Wij laten een een passage zien uit een offerte van Delta Lloyd. Hierin wordt gesproken over “eerste jaarsbudget”. Andere verzekeraars spreken over “communicatie budget” of “welkomstbonus”. Hoe verzekeraars het ook noemen, er is sprake van provisie: een beloning die afhankelijk van de hoogte van de premie(omzet). In dit geval 3% van de eerste jaarspremi" Pieter Lijesen, Woekerpolisproces
Contactpersonen
Over Woekerpolisproces

Stichting Woekerpolisproces zet zich in voor gedupeerden die als gevolg van hoge en verborgen kosten van een woekerpolis een te laag pensioen hebben of niet in staat zijn hun hypotheek af te lossen. De stichting heeft recent Aegon gesommeerd om alle gedupeerden inzake Aegon Koersplan te compenseren gelijk het arrest van de Hoge Raad van 14 juni 2013.

berichten